Thursday, May 13, 2010

Att bryta eller inte bryta köpstopp


FRÅGESTÄLLNING 1

Fråga:Hur köper man fjorton nystan sprillans nytt ullgarn utan att bryta köpförbudet?

Svar: Man betalar garnet med pojkvännens bankkort.
FRÅGESTÄLLNING 2

Fråga: Har jag brutit köptsoppet?

Svar: Nej!

Följande bör tilläggas:
- Garnet beställdes innan jag visste att vi skulle få köpstop.
- Det är killen som vill att jag ska sticka en tröja.
- Det är killen som som valt mönstret.
- Det är killen som han som valt färgen.
- Det är killen som och han som gett mig bankkortet.

Så, rent teoretiskt är det inte jag som köpt garnet, jag bara hämtade upp det. Dessutom har Lilian köpt en ny spinnrock. För sina egna pengar. Det är att bryta köpstoppet mer.QUESTION AT ISSUE 1

Question: How do you buy fourteen bran new balls of yarn without breaking the purchase stop agreement?

Answer: You pay with hour boyfriends credit card!QUESTION AT ISSUE 2

Question: Does this mean that I have breaken the agreement not to shop?
Answer: No!


A few things may be added to the argument:
- The yarn was ordered before there was any purchase stop agreement.
- It's my boyfriend who wants me to knit him a sweater.
- It's my boyfriend who have choosen the pattern.
- It's my boyfriend who have choosen the colour.

- It's my boyfriendwho gave me the credit card.

Theoretical speaking, it's not me who have bought the yarn. I just picked it up. Besides, Lilian have bought a new spinning wheel. For her own money. I think that's counts more if we're alking about non purchasing...