Thursday, June 24, 2010

Gröna vit


2-TRÅDIGT GARN spunnet av ull från blandrasfåren Stora Äleberg. (Uppkallat efter en av bidragsgivarna, fåret Vit.) I det här fallet innebär blandras en mix av finull och texel. Garnet är 74 meter och väger 66 gram och är spunnet på min nya Louet S60. Garnet är mjukt och lite fluffigt.


Jag är nöjd och väldigt stolt över det. Jag har varit med hela vägen. Jag har klippt fåren, sorterat ullen, tvättat, kardat och slutligen spunnit den. De gröna partierna är ren finull jag köpt på annat håll och har lagts till för att få liv i garnet. Älebergsullen betedde sig ovilligt i kardmaskinen, men var lätt att spinna och mycket "förlåtande". En dag fram i höst tror jag att jag kommer förvandla härvan till en varm och mjuk vintermössa.

En av bidragsgivarna. / One of the donators.

GREEN WHIT, A 2 ply yarn spun of blended bree sheeps of the farm Stora Aleberg. (It's named from one of the donators, the sheep Vit - eng. White) In this case, blended breed means a mix of the Swedish finull and texel. The yarn is 74 meters and weitht 66 gram and spun on my new Louet S60.The yarn is soft and a bit fluffy.


I do like the result, and I'm proud over it. I've been there the wholeway. I've sheared the sheep, collected the wool, washet it, carded it and finally spun it. The green parts is pure finull breed from another seller, added for the little extra in the yarn. The wool was unwilling to cooperate in the carding machine, but once carded it was lovely to spin. Very "forgiving". Some day I think this skein will turn out as a part of a warm cosy winter hat.