Saturday, July 24, 2010

Vid en kaj i ThemsenKLOCKAN ÄR HALV åtta på eftermiddagen svensk tid. Om en halvtimme ska jag ut på däck för att övervaka lossningen fram till midnatt. Vi ligger och lossar Themsen, England. Förutom en halvt obegriplig dialekt hos de engelska slangvakterna innebär det sex meters jojo-åkande i tidvattnet. För en matros innebär tidvatten att man får springa runt och hiva (dra upp) och slacka (släppa ut) trossarna i ett. Oftast brukar det kryddas med knepigt planerade kajer fullt med träbjälkar där trossarna kan fastna. Det kan bli totalt kaos. Jag hoppas verkligen, verkligen att jag slipper de ikväll. Ikväll och för all framtid.


THE CLOCK SHOWS seven thirty in the afternoon Swedish time. In half a hour I will be on deck as a watch keeper until midnight. We are moored for discharging in Thames, England. Except for the strange English dialect of the hose watchers, Thames means six metres of tides. For an A.B. like me, the tide means that you'll running around trying to keep the lines under a decent pressure, constantly heaving or slacking. Often that work use to be spiced up with some tricky constructions ashore, such as wooden parts of the jetty where the lines like to get stuck if you don't watch out. It can be totally chaos. I'm really, really hoping that the lines - and the tide, will be nice to me tonight. Now and forever.

Karamellfärgat segelgarn


NÄR JAG MÖNSTRADE på var jag för envis för att ge upp målet jag satt upp Tour de Fleece - och tog fiber med mig ut. Fast nu börjar jag inse att det inte kommer gå hela vägen. Jag vet numera att det är långt ifrån en omöjlighet att spinna 800 gram 3-trådigt på tre veckor, men det vill ändå att man ligger i lite - och att man är hemma och har tillgång till spinnrocken mer än vad jag har haft. Alternativt att man är en snabbare spinnerska än mig.

Jag tvinnade ihop senaste mästerverket efter förmiddagsvakten. (Jag går vakt 08-12 och 20-00 varje dag.) Mening var att det skulle bli ett lite tjockare 2-trådigt garn. Det gick bra för att vara första gången jag provar på det, men det finns mycket kvar att lära. Att spinna tjockt är inte lika lätt som att spinna tunt.


Apropå att lära... Några dagar innan jag mönstrade på hittade jag en beskrivning på hur man färgar garn med karamellfärg. Så jag gjorde ett försök. Det gick åt skogen, fibern blödde (det vill säga att färgen rann av) som attan och inte mycket blev kvar. Jag försökte fixera med ättika, men det ville sig inte alls. Kanske har vi klenare karamellfärg i Sverige än i staterna (för jag hittade beskrivningen på en amerikans sida), kanske är det ullen. Trots att jag sköljde fibern många gånger, fick jag röda fingrar när jag spann. För även om garnet ser rosalila ut, använde jag röd karamellfärg på vit falklandsull.

Hur som helst har det nya 2-trådiga garnet gett mig ytterligare cirka 100 gram och jag är nu uppe i 650 gram Tour de Fleece-garn. Det känns lite som att snubbla på mållinjen. Sista etappen går i morgon och jag kommer inte få ihop 150 gram tills dess. Men det gör inte så mycket. Jag har haft kul under tiden och vet nu att jag hade nått målet om jag inte gett mig ut på jobb. Det här har helt klart höjd självförtroendet.

Förrästen, berättade jag att jag vann ett pris för Gotlandsgarnet?


AS I SIGNED on, I was too stubborn to give up the goal I've set up for Tour de Fleece - and brought the fibres onboard. Now I start to realize that I won't come the whole way to the goal. I know now that it's far from impossible to make 800 grams of 3-ply yarn in three weeks, but you have to spin much to make it - more than I have. Or you may be a faster spinner than I am.

After my watch today, I plied the yarn I've been working on since I came onboard. (I'm on watch 08-12 and 20-00 every day) It was supposed to be a thicker 2-ply yarn. It didn't turn out exactly the way I wanted it to, and even thought it's a lot more to learn, I'm pretty happy about the result.

Talking about learning. A few days before I signed on, I found an description of how to dye with food colours. So I made a try. It came out as a dying desastre, the fibre was bleeding to death. (By that said that not much colour was left in the fibre) I tried to save it with lots of vinegar, but it keept on bleeding. Maybe the food colours of Sweden are weaker than the American ones (I found the description at a American webpage) maybe it's the wool. Even thought I was washing the fiber over and over, it gave me red fingers as I was spinning it. The yarn is a mixture of pink and purple but I was dying it in red colour. The fibre is Falkland wool.

Anyway, the new 2-ply yarn have given me another 100 grams or so and I'm now up in the amount of 650 grams of Tour de Fleece yarn. It feels a bit like stumble on the line. The last stage of the race is tomorrow and I won't make another 150 grams until then. But it really don't matter. I have had a lot of fun in the meantime and I know by now that it was a reasonable goal to make - as long as I'm not heading for sea. But the best thing is that it have given me more confidence.
 
Oh, and did I tell you that I won a prize for the Gotland yarn?