Wednesday, October 20, 2010

A True Blood friend of mine


ATT BEKLAGA SIG över något offentligt kan innebära att man får en massa skit. Eller att man får presenter. Jag har fått det senare. Efter att ha insett att True Bloods fjärde säsong inte är inspelad än, erbjöd Stiko Maria sig att skicka över hela bokserien för att på något sätt ge mig konstgjord andning. Sagt och gjort. För några dagar sedan damp böckerna ner.

Tack Maria, du har gjort det igen! (Överraskat mig och varit läbbigt snäll utan anledning.)


TO PITY YOURSELF out to the crowd may result in people being mean to you. Or the total opposite. For example , you can get a present. That's what happen after that I realized that True Blood isn't shooted in a fourth season yet. A blog friend (Swedish link) - who I never met, offered to send me all of the books in the serie. Like some sort of artificial breathing. Said and done. A few days ago the books landed at my place.

Thank you Maria, you've done it again. (By surprise me and being awful nice for no special reason.)

Min gamla spinnrock har emigrerat

MIN GAMLA SPINNROCK har fått ett nytt hem. I Norge. Hos Mia.

Min nya spinnrock ligger antagligen på en postcentral någonstans mellan Holland och Sverige. Förhoppnings på den i Göteborg.


MY OLD SPINNING wheel have got itself a new home. In Norway. At Mias place. (Swedish link.)

My new wheel is proabably resting at a post central somewhere between Holland and Sweden. Hopully in Gothenburg central.