Friday, November 5, 2010

Akterseglat CV del 2IDAG RINGDE MOTTAGAREN av det akterseglade CV:t. Hon tyckte att jag skulle träffa hennes chef i nästa vecka och vidarebefodrade Akter Seglads CV till bossen. Det går framåt.
I GOT A call from the reciver of the left behind-CV. She wanted me to meet her boss next Thursday and forwarded Left Behinds CV to the boss. It's at least going in the right direction.

HaraldHARALD. 63 gram och 78 meter. 99% Romney, 1% bambu/ull.

Fibrena var en del av Tour de Fleece-priset. Kardfloren har legat i en låda och varit heliga ända sedan i somras. Har liksom inte velat förstöra dem. Men så tog jag mod till mig och spann upp de två första floren. Jag är sjukt nöjd.

Romneyullen är ganska sträv och inte något jag skulle vilja ha närmast kroppen, men jag gillar verkligen garnet. Hade jag haft mer med ull hade jag lätt spunnit mig garn till en hel tröja. Feistywoman som skickade mig ullen, har lagt i små duttar med ull och silke i floren, vilket gör att garnet blir melerat med tweed-nuppar. I like it!


HARALD. 36 grams and 78 metres. 99% Romney wool and 1% bamboo/woo.

The fibres is a part of the Tour de Fleece-prize I won earlier this summer. The batts have been laying sacred in a box since then, too luxurous to spin. But I felt brave yesterday and started to spin the fist two batts. I'm really satisfied with the result.

The Romney wool is coarse and I wouln't use it for skin-to-skin clothes, but I really like the way the yarn turns out. If I have had more fibres, I would love to spin yarn for a whole sweater in it. Feistywoman who send me the batts, have spread out bits of silk and wool in the batts wich make the yarn slightlu marbeled with a tweed look. I like it!